ลงโฆษณา

     ผู้อำนวยการก่อตั้ง นายอติโรจน์  ปิ่นมี   บรรณาธิการ นายอติโรจน์  ปิ่นมี   focuspl2015@gmail.com

ติดต่อโฆษณา  089-638-5588 (ชาญ)