ชาวอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินตัดหวายลูกนิมิตร พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ บูรณะพระอุโบสถวัดวังทองวราราม พร้อมพระราชทาน หน้าบันพระอุโบสถ ภปร. จารึกคาถา “ทย̣ยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชานเน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ” คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี

27

14786913_1258345377540442_1353949192_o

 

 

 

วันนี้ (21 ต.ค.59 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดวังทองวราราม  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   นายสมศักดิ์   บัวคำ  อายุ 57 ปี  ชาว อ.วังทองได้เล่าถึงประสบการณ์ในวัยเยาว์  ที่ตนเองได้มีโอกาสทำงาน “ปิดทองหลังพระ”  จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  เมื่อปี พ.ศ.  2519  ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ตัดหวายลูกนิมิตรอุโบสถวัดวังทองวราราม   โดยนายสมศักดิ์ เล่าว่า ความเป็นมาของอุโบสถหลังนี้ เกิดขึ้นจากความรักความสามัคคี ของชาว อ.วังทอง อย่างแท้จริง  เพราะเป็นอุโบสถที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง โดยได้มีการขอพระราชทานแบบพระอุโบสถมาจากสำนักราชวัง  ใช้เวลาถึง 5 ปีจึงสร้างแล้วเสร็จ 14718616_587568918116404_2498913709951483028_n

ผู้นำชาวบ้านในครั้งนั้นจึงได้ทำหนังสือไปยังสำนักราชวัง  กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9  เป็นองค์ประธานตัดหวายลูกนิมิตร  ความทราบถึงพระองค์ท่านถึงความสามัคคีของชาวอำเภอวังทอง ที่สามารถสร้างอุโบสถหลังนี้สำเร็จได้ด้วยความสามัคคี   พระองค์จึงได้พระราชทาน หน้าบันพระอุโบสถ ภปร. จารึกคาถา  “ทย̣ยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชานเน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ”  คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี  และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  14666139_1262668380451004_1765217364178458821_n  ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดวังทองวราราม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2519  และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 30,000บาท เพื่อบูรณะอุโบสถ เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์  ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตร คูหาพระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธปฎิมากรประธาน ประจำอุโบสถ ทรงรับสั่งว่า “งดงามมาก”

นายสมศักดิ์ ยังได้เล่าต่ออีกว่า ตนเองเคยรู้สึกเสียดายที่มีโอกาสได้ช่วยงานอยู่ในวัดวังทองวรารามในสมัยนั้น  แต่ไม่มีโอกาสได้กราบพระบาท  เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง  เพราะมีหน้าที่เป็นเพียงคนเบื้องหลังเท่านั้น  แต่ก็ยึดคำสอนของพระองค์ท่าน  ในเรื่อง  “ปิดทองหลังพระ”   แม้จะไม่ได้เข้าเฝ้า แต่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอวังทอง 14803189_1258345364207110_654655026_o