คณะจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน วิจิตรภูษา ๘๔ พรรษา มหาราชินีศรีสยาม มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมกว่า 9 หมื่นบาท

8

IMG_8570

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยการจัดงาน วิจิตรภูษา ๘๔ พรรษา มหาราชินีศรีสยาม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก โดยมีกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี การเชิดชูแม่ดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก การเดินแบบชุดไทย จากบุคคลกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีทั้งชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทย 9 รัชกาล ชุดไทยร่วมสมัย และชุดไทย 4 ภาค ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเงินจำนวน 9 หมื่นบาท ซึ่งทางคณะกรรมการ ประกอบ ด้วยกองทัพภาคที่ 3 กองพลทหารราบที่ 4 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สื่อมวลชน และบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ลเน็ตเวริ์ค จัดสาขาพิษณุโลก ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนที่ ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 3 เขต จำนวน 90 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปในอนาคต