ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชาการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

35

 

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 055 – 299280 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ