นายกอบจ.พิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์

7

12941044_961842190531377_903183510_o

 

เช้าวันนี้( 5 เม.ย.59 )  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “ท้องถิ่นไทยทำความสะอาด คนในชาติมีความสุข” ซึ่งรัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์และศูนย์ประติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่ไทยประจำปี 2559 นี้