สคร.2 พิษณุโลก แนะประชาชนสุขสันต์วันวาเลนไทน์ มีรักอย่างปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

15

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สคร.2 พิษณุโลก) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนสุขสันต์วันวาเลนไทน์ มีรักอย่างปลอดภัย ใส่ใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นายแพทย์วิทยา  หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กล่าวว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก จากข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พบว่า วัยรุ่นมักจะใช้โอกาสนี้ขอมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักของตนเอง ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซืฟิลิส หนองใน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยในปี 2561 เขตสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก และสุโขทัย) พบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1,115 ราย ติดเชื้อโรคหนองในมากที่สุด รองลงมาคือ ซิฟิลิส และพบมากในช่วงอายุ 15 -24 ปี พบมากที่สุดในกลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา
นายแพทย์วิทยาฯ กล่าวต่อว่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “SEX รอบคอบตอบ OK : เรื่องเท่ๆกับรักของเรา” ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นสำคัญคือ กล้าปฏิเสธ หากไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ หรือหลีกเลี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะนอกจากความรักที่มีให้กันแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาทั้งต่อตนเองและคู่ การพกถุงยางอนามัยหมายถึงคุณเป็นคนรอบคอบ ดังนั้น ควรพกถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ใช้ถือว่าประมาทและเสี่ยงต่อการติดโรค เพราะทุกคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงสามารถก็ติดโรคได้ง่าย   การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้ผลดี คือ การใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

“SEX รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ๆกับรักของเรา”

รวบรวมและเผยแพร่โดย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค
เบอร์โทร. 055-214-615-7 ต่อ 334
https://www.facebook.com/dpc2news/