สคร.2 พิษณุโลก เตือนอากาศเย็นสลับร้อน เสี่ยงป่วย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

7

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเสี่ยงป่วย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ แนะนำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง มีอาการสงสัยรีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนอาจเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทัน ส่วนในบางพื้นที่ที่ยังมีฝนตก โรคที่ต้องระมัดระวังคือ โรคที่มาจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก สำหรับคำแนะนำในการป้องกันโรค คือ ทายากันยุง นอนในมุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า ที่สำคัญ คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง โดยขอให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ โดยภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  เพิ่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)

นายแพทย์วิทยาฯ  กล่าวต่อไปว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็นมักพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้น ประชาชนสามารถใช้มาตรการ  “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม เมื่อป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือไปในสถานที่แออัด และ 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม และหากมีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก อ่อนเพลีย มีน้ำมูกใสๆ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

“ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ร่วมใจป้องกันภัยจากยุง”
“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์”

 

รวบรวมและเผยแพร่โดย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค
เบอร์โทร. 055-214-615-7 ต่อ 334
https://www.facebook.com/dpc2news/