วัดบึงกระดานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9

พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ที่บริเวณหน้าตำหนักภักดีนเรศวร์ วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระพี่นางสุพรรณกัลยา และบูรพาจารย์แห่งวัดบึงกระดาน โดยมีพระครูเกษมวาปีพิสัย เป็นประธานสงฆ์ และ พล.อ.สาธิต พิธรัตน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพุทธศาสนิกชนรอบวัดร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยจำนวนหนึ่ง
โดยมีคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย พระรัตนโมลี เจ้าคณะอำเมืองพิษณุโลก  พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าคณะตำบลอรัญญิก เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ พระครูปัญญาวรภิวัต  เจ้าคณะตำบลมะขามสูง เจ้าอาวาสวัดจอมทอง พระครูประทีปธรรมนุรักษ์ เจ้าคณะตำบลหัวรอ เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์  พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ พระครูปลัดวีรวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก พระมหาธนศักดิ์   จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอธิการมีศักดิ์  จิรสุโภ เจ้าอาวาสวัดคุ้งใหญ่ เจริญพระพุทธมนต์
เพื่อรำลึกถึงพระบรมราชานุภาพ และพระมหาวีรกรรมสูงสุดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติไทย ปรีชา นุตจัรส ราย งาน