พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19

1

 

 

พิษณุโลก
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทศราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 โดยกองทัพไทยร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้างเพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มกราคมถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธียกเสาเอก เป็นการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8 × 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทยจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐจำนวน 21 นาย และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นจำนวน 5 นาย รวมทั้งสิ้น 46 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ 21 มกราคมถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อแล้วเสร็จจะได้ จัดพิธีส่งมอบอาคารให้กับชุมชนเพื่อให้ประชาชน ได้ประโยชน์ด้านการศึกษาและสันทนาการต่อไป
ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจากการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีและ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้างและยืนยันความพร้อมของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศพร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปประธรรมเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป ปรีชา นุตจรัส รายงาน