เพลิงไหม้หอพักลิตเติ้ลโฮม บริเวณประตู 4 ม.นเรศวร

6

จ พิษณุโลก
เกิดเหตุ ม.8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก อำนวยการโดยนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , นายเฉลิมชัย บัวทอง รองนายก อบต.ท่าโพธิ์ , นายเชิด กลมพุก กำนัน ต.ท่าโพธิ์ , ตำรวจ ,หน่วยสนับสนุนในการดับเพลิง อบต.ท่าโพธิ์ , เทศตำบลท่าทอง , อบต.ปากโทก , เทศบนครพิษณุโลก ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ค่าเสียหายทางอยู่ระหว่างประมาณการของทาง อบต.ท่าโพธิ์ ปรีชา นุตจัรส ราย งาน