ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชละครอิงประวัติศาสตร์ แสง เสียง

1

 

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม ชมการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แสง เสียง “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน”ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทั่วไป และมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

สำหรับการจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย ในวันที่ 18 มกราคม ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่ง มีเอกราชตราบจนทุกวันนี้ และแผ่นดินเมืองพิษณุโลก “วังจันทน์”คือสถานที่พระราชสมภพ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่ พระราชวังจันทน์พิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเชี่ยวชาญการรบอย่างยิ่ง ทรงฉลาดในการวางแผนยุทธวิธีและอุบายกระบวนศึกที่ไม่เหมือนผู้ใดในสมัยเดียวกัน ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ ยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พระองค์เสด็จขึ้นครองราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี

วันที่ 16 มกราคม และวันที่ 18 มกราคม การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในวันที่ 17 มกราคม การจับรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีโชค (ธกส.)   วันที่ 19 ม.ค.มีกิจกรรมตลาดเสน่ห์วิถีสองแคว และมีการออกรางวัลสลากกาชาด