สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวพิษณุโลก ชวนท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม ปีใหม่ม้ง 2562 บ้านนํ้าจวง

7

สสทน. พล, อบต.บ่อภาค อพท และท่องเที่ยวในชุมชน โดยวิถีชุมชนบ้านนํ้าจวง กลุ่มเพือนสามจังหวัด ขอเรียนเชิญท่องเที่ยว         สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านนํ้าจวง ทานข้าวโค้ง(ประวัติศาสตร์ข้าว 1 พันกว่าปี จากเมืองจีน) ขนมลิ้นมังกร ขาพันปี พิซ่าม้งไม่เหมือนที่ไหน ชาเก็กฮวย  ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นํ้่าตก ทะเลหมอก ศูนย์เรียนรู้ภูท้บสี่ เนินสองเต้า ศาสตร์การฝั่งเข็มจากจีนโดยพี่น้องสหาย ชมวิสาหกิจชุมชน การสาธิตการตีมีด ชมผ้าปักหลากหลายของพี่น้องม้ง ชมและนั่งรถฟอร์มูล่าม้ง พร้อมมีชุด ม้งเต็มยศให้นักท่องเที่ยวเช่า และของฝากหลากหลายจากพี่นัอง ม้งบ้านนํ้าจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 6 มกราคม- วันทึ่ 14 มกราคม 2562 ค่ะ โทร.081-7011199 093-6011772 062-938155