จังหวัดอุตรดิตถ์จัดมหกรรม “หอการค้าแฟร์ ปี 2561” สินค้าโรงงานทั่วทุกภาคของประเทศในราคาถูกพบผู้บริโภคโดยตรง

1

ที่บริเวณถนนแปดวา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมือง เปิดงานมหกรรมหอการค้าแฟร์ ปี 2561 ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับกลุ่ม YEC และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยภายในงานมีร้านค้านำสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ราคาต่ำกว่าท้องตลาด อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งในงานดังกล่าวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำไข่ไก่และน้ำตาลทรายขาวมาจำหน่ายในราคาถูก สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน และภายในครัวเรือน รวมถึงยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้าที่มีชื่อเสียงผลิตจากโรงงานชั้นนำ ได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกชื้อจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เพื่อลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการซื้อสินค้าราคาถูก ประหยัด พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากแหล่งผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน