พิษณุโลก จัดการจราจรเข้ม ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

3

วันที่ 13 ธันวาคม 2561เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดยาวติดกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนหลายคนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางเพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีปริมาณยานพาหนะจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าภาวะปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดแนวทางการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ช่วงเทศกาลว่า “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการกระตุ้นเตือนจิตสํานึกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการเปิดการรณรงค์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพิษณุโลก-ท่าทอง   พร้อมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอ ได้พิจารณาดำเนินการดังนี้ เป้าหมายในการลดอุบัติเหตุให้มีสถิติการเกิดลดลงน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

อีกทั้งยังได้กำชับให้ทุกพื้นที่มีการวางแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนเช่นการจัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทำป้ายเตือนป้ายแนะนำต่างๆ รวมทั้งมีการจัดจุดพัก รถและจุดบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถน