ป.ป.ช. พิษณุโลก จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล มีการแสดงลำตัดต้านโกง 7 ธันวาคม นี้

4

 

นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก

ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”การกล่าวสุนทรพจน์ต้านโกง  การแสดงศิลปะพื้นบ้าน(ลำตัด)ต้านโกง หลังจากนั้นรับสัญญาณการถ่ายทอดจากกรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนองค์การสหประชาชาติแถลงสารองค์การสหประชาชาติ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต