กรมควบคุมโรค ย้ำอหิวาต์หมูไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

6

 

 

แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแนะเลือกซื้อหมูควรเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้และควรปรุงสุกก่อนรับประทานทุกครั้ง

        นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู จากไส้กรอกที่ตรวจยึดได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางจากเมืองเฉินตู โดยตรวจพบที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ว่า จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ยืนยันแล้วว่าหมูในประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์หมู

อย่างไรก็ตาม โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประชาชนจึงไม่ต้องกังวลมาก แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดประชาชนควรระมัดระวังในการเลือกซื้อเนื้อหมูโดยควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่น่าเชื่อ หากไม่แน่ใจแหล่งที่มา ควรนำเนื้อหมูไปผ่านการปรุงสุกก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจแฝงมากับเนื้อหมูได้ หากประชาชนมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422