นอภ.เมืองพิษณุโลกทำเก๋ปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้ป่วยติดเตียงตำบลมะขามสูง

3

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้นำคณะออกเยี่ยมเยียนประชาชนโดยใช้จักรยานคู่ใจปั่นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกถึงหมู่ 5 ตำบลมะขามสูง พร้อมได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คือ นางรัชรีภูมิรินทร์ สุทธิรัตน์ อายุ 61 ปี ป่วยเป็นหลอดเลือดสมอง และ นางเจียม ปานทอง อายุ 83 ปี ป่วยเป็นโรคชรา โดยท่านนายอำเภอเมืองพิษณุโลกได้มอบถุงยังชีพและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า การปั่นจักรยานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในครั้งนี้ เป็นการออกกำลังกาย และเป็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีและได้ลงพื้นที่ถามปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านด้วยตัวเอง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและรวดเร็ว ตามสโลแกน ที่ว่า “ทำดีแต่ไม่ทำให้เด่น เราชอบลงพื้นที่ไม่ชอบนั่งอยู่กับที่”