พิษณุโลก ผู้ติดเชื้อ “เอดส์”5,828 รายยังมีชีวิตปกติ วิงวอน 727 ราย รับยาต้านไวรัสฟรี

21

 

สสจ.พิษณุโลก เผยผู้ติดเชื้อ “เอสไอวี”มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบโรคหนองในและซิฟิลิส นักเรียน ม.5 ปวช.2 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อ เอสไอวี จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ 5,828 คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างรับยาต้านไวรัส 5,101 คน ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป และได้ติดตามผู้ติดเชื้ออีกจำนวน 727 ราย ซึ่งยังไม่ได้แสดงตัวเข้าสู่ระบบการรักษาให้ครบถ้วน จึงขอให้มารับยาต้านไวรัส เอสไอวี ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) โรงพยาบาลประจำอำเภอ และประจำจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในระหว่างปี 2558 – 2561 มีจำนวน 1,783 ราย นับว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาเหตุและช่องทางการติดเชื้อรายใหม่ ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันจำนวน 900 ราย เพศชาย 776 ราย เพศหญิง 360 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อายุระหว่าง 25 – 49 ปีจำนวน 665 ราย รองลงมาอายุ 20 – 24 ปีจำนวน 192 ราย

“ส่วนกลุ่มที่พบการติดเชื้อประชากรทั่วไปร้อยละ 81.62 กลุ่มชายรักชายร้อยละ. 14.03 หญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 2.6 4 สามีหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.71 จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ล่าสุดกับแฟน ในกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสายอาชีพระดับปีที 2 มีพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยลดลง นอกจากนั้นยังพบการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคหนองในและซิฟิลิส นับว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน”นายแพทย์ปิยะ กล่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงมีมาตรการเร่งรัดการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนโดยจัดบริการยาป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล มาตรการลดการรังเกียจตีตราภายใต้องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานขององค์กรภาครัฐ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอสไอวี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้บริจาคเลือด พนักงานบริการผู้ต้องขัง นักเรียน ม.2 ม.5

ปวช.2 หญิงฝากครรภ์อายุ 15 – 24 ปีจัดบริการยาต้านไวรัสลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พร้อมกันนี้ได้จัดหน่วยงานสาธารณสุขจัดรณรงค์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ประสานการจัดงานระดับอำเภอ เพื่อจัดบริการตรวจให้อุปกรณ์ป้องกัน สื่อสารถึงประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและขอให้ทุกครอบครัวดูแลเอาใจใส่เยาวชนอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะชีวิตให้เยาวชนท่ามกลางสังคมที่มีสื่อสารสนเทศแพร่หลายในปัจจุบัน