โรตารี่วังจันทน์ จับมือโรตารี่สหรัฐฯมอบระบบกรองน้ำบาดาล เลี้ยงอาหารนักเรียน”ปัญญาประชานุกูล”

4

 

 

นางสาวพญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารี่วังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สโมสรโรตารี่วังจันทน์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่ Clarence ภาค 7090 สหรัฐอเมริกา กำหนดจัดทำโครงการ Global Grant “Phromphiram Clean water Project” โดยมอบระบบกรองน้ำบาดาล เพื่อน้ำสะอาดสำหรับชุมชนให้กับบ้านทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หลังจากนั้นสโมสรโรตารี่วังจันทน์ มีการติดต่อประสานงานกับหมู่บ้านทุ่งตาเปรี้ยวมาตามลำดับ

นางสาวพญา กล่าวว่า พร้อมกันนี้สโมสรโรตารี่วังจันทน์ ได้ก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี่ ณ หมู่บ้านทุ่งตาเปรี้ยว เพื่อบริหารจัดการน้ำประปาสะอาด และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการผลิตน้ำประปาให้สามารถอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดไป 

ในโอกาสนี้ สโมสรโรตารี่วังจันทน์ และสโมสรโรตารี่ Clarence ภาค 7090 สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกับเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งมอบของเด็กเล่นสร้างความประทับใจให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก