“พรรคประชาธิปัตย์” จัดตั้ง”ศูนย์ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” รับเรื่องร้องเรียน

2

 

.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดพิษณุโลกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เห็นชอบให้จัดตั้ง “ศูนย์ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พรรคประชาธิปัตย์” โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย 1. นายพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาค 2.นายนิพิฏฐ์   อินทรสมบัติ 3. นายวิทยา แก้วภราดรัย   4 .นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และ 5. นายวัชระ เพชรทอง เป็นต้น

นายจุติ กล่าวว่า มีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นรายภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตประธานคณะกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสภาผู้แทนราษฎร อดีตประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ตลอดจนอดีตนายทหารและตำรวจที่อยากเห็นการเมืองไทยใสสะอาดและมีการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมโดยหัวหน้าทีมในภาคเหนือนั้นคืออดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเทอดพงศ์ ไชยนันท์ อดีตสส. จังหวัดตากเป็นต้น มีการสรุปคำร้องทุกสัปดาห์และดำเนินการร้องเรียนและแจ้งไปท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบทันที

นายจุติ กล่าวอีกว่า คณะทำงานเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงและทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมิชอบของข้าราชการ หรือการใช้อำนาจมิชอบของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานส่งให้กับ นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ ได้ฝึกเจ้าหน้าที่อบรมในการหาข้อมูลและทำหลักฐาน เพื่อส่งให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป. เราได้เครือข่ายจากองค์กรนอกพรรคการเมืองที่อยากเห็นการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมเข้ามาร่วมหลาย 10 องค์กร

“ประชาชนที่พบเปาะแสการทุจริต หรือการใช้อำนาจมิชอบ สามารถส่งหลักฐาน ทั้งเอกสาร คลิปวิดีโอ มาให้ที่ “ศูนย์ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พรรคประชาธิปัตย์” ได้ทุกวันและเวลา

หลังจากที่เราได้ส่งเรื่องเหล่านี้เรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว หากหน่วยราชการยังไม่ดำเนินการแก้ไขก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการปปช. ปปท. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง. หลังจากเลือกตั้งแล้ว เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรก็จะส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้าสู่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อดำเนินการต่อไป เครือข่ายต้องการกำจัดคนที่เป็นเหลือบใช้อำนาจแฝง บิดเบือนกระบวนการประชาธิปไตย”

นายจุติ กล่าว