กองทัพบกยุคใหม่ ผบ.พล.ร.4 พบปะให้โอวาททหารใหม่ เปิดค่ายดูความเป็นอยู่ จัดตั้งกลุ่มไลน์กับครอบครัว

17

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พบปะให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 2/2561 ในโอกาสนี้ได้แนะนำผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 และดูสถานที่เรือนนอน และอุปกรณ์อื่น

ในการนี้ กองทัพบก มีนโยบาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกให้ครอบครัวทหารใหม่รับทราบ หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยจะได้ใช้การสื่อสารผ่านระบบฯ LINE กับครอบครัวทหารใหม่ – จัดตั้งกลุ่มไลน์หน่วยฝึกทหารใหม่ ตั้งแต่เริ่มมีการรับทหารใหม่ – จัดทำ QR Code เชิญผู้ปกครองทหารใหม่เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

ทั้งนี้ หน่วยฝึกทหารใหม่แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ครอบครัวรับทราบ แจ้งการพัฒนาการฝึกของทหารใหม่ให้ทราบเป็นรายสัปดาห์ เพื่อลดความกังวลแก่ครอบครัวทหารใหม่ แจ้งการดูแลความเป็นอยู่ทั่วไปและการดูแลสุขภาพพลทหารใหม่ให้ครอบครัวทหารใหม่ทราบ

แจ้งผู้ปกครองทหารใหม่ในกรณีมีเรื่องติดต่อเร่งด่วน แจ้งกำหนดการและขั้นตอนการเยี่ยมยอดให้ครอบครัวทหารใหม่ทราบ แจ้งสภาพขวัญและกำลังใจของทหารใหม่ เพื่อความสบายใจและลดความกังวลของครอบครัวทหารใหม่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่และระบบก่อนพุธรหัสใหม่ของกองทัพบกในปัจจุบัน