เทศบาลนครพิษณุโลกแถลงจัดงาน”ลอยกระทงสองแควแลอดีต” แต่งกายย้อนยุคเที่ยวงาน

5

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่สวนจตุรัสกลางพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพิษณุโลก กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561

การจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีตจังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นนำวีถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านในอดีตย้อนยุคต่างๆนำมาเสนอเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมรณรงค์แต่งกายย้อนยุค เที่ยวงานลอยกระทงสองแควแลอดีตประจำปี 2561 ซึ่งมีจิตอาสาลงรณรงค์ให้ประชาชนมาลอยกระทงทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย อีกทั้งยังมีสี่แยกอินโดจีน จุดตัดการคมนาคมของประเทศที่สะดวก แล้วมีสายการบินหลายเที่ยวต่อวัน จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนในท่องถิ่นมีรายได้จากการประกอบกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว