65 ปี “เกษตรบ้านกร่างคืนรัง”กิจกรรมยิ่งใหญ่เช้าถึงค่ำ 1 ธันวาคม นี้

10

 

นายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างและราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เปิดเผยว่า สมาคมศิษย์เก่าฯ กำหนดจัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้พบปะสังสรรค์ รู้จัก คุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รำลึกถึงครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรให้มีวิชาความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคง รับใช้สังคมและประเทศชาติมาตามลำดับ

นายสำเนาว์ กล่าวอีกว่า ในปี 2561 ครบรอบ 65 ปี ของการก่อตั้งสถาบันฯ “เกษตรบ้านกร่าง” กำหนดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยภาคเช้า มีพิธีสักการะพระพิรุณ ศาลเจ้าพ่อปู่ยาง ศาลพระภูมิ กีฬาสัมพันธ์ การเสวนาศิษย์เก่า ต้นแบบที่มีชื่อเสียง และมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน และประกอบอาชีพที่มั่นคง การมอบใบประกาศศิษย์เก่าดีเด่น และแสดงมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส

ในภาคค่ำ มีงานเลี้ยงสังสรรค์สนุกสนานกับวงดนตรีชื่อดัง การแต่งกายสไตส์คันทรี และมีการประกวดการแต่งกาย Cowboy&Cowgirl

รับของที่ระลึก/ของรางวัลหน้างาน สำรองจองโต๊ะราคา 2,400 บาท/โต๊ะ/8 คน(300บาท/คน) อาหาร 8 ชนิด แถมฟรีหมูย่าง และวัวหัน สามารถจองเสื้องาน 65 ปี คืนรัง”และจองโต๊ะได้ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ 0817899964 งานทะเบียน ประธานรุ่น/ตัวแทนรุ่นทุกรุ่น หรือหน้างาน โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯบัญชี กรุงไทย 644 0 191942 ขอความกรุณาแจ้งใบโอน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา (ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ใช้ประโยชน์ 25 ไร่)

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2496   เดิมชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก” ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอพัก โรงฝึกงาน ในพื้นที่คลองครอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2497 เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี

ปี 2507 งดรับนักเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 7(ม.3เดิม) และได้ขยายหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ เกษตรกรรม (3 ปี) โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ.3 (ม.6เดิม) และผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม

ปี.2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก เป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก” ปี 2520 ยกฐานะ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก” ปี 2531 วันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตพิษณุโลก   สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาจนถึงปัจจุบัน