กฐินหลวง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

11

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ (7 พ.ย. 61) เวลา 13 นาฬิกา 11 นาที พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย
สำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ “วัดใหญ่” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย  และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เนื่องจากพบหลักฐานจากศิลาจารึกสุโขทัย ว่าประมาณปี 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ภายในวัดฯ  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระวิหารพระพุทธชินราช เป็นวิหารทรงโรงประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศ
ส.ปชส.พล.