พิษณุโลก เปิดเทศกาลท่องเที่ยวประเพณีกินข้าวใหม่ม้ง ชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ

9

 

ชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานในพิธีเปิด เทศกาลท่องเที่ยวประเพณีกินข้าวใหม่ม้งบ้านน้ำจวง ประจำปี 2561 สำหรับการเปิดเทศกาลดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน นำโดย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาท่องเที่ยวในครั้งนี้ทั้งจาก ญี่ปุ่น ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ได้เดินทางมาจากหลายพื้นที่ทั้ง ในพื้นพิษณุโลก กรุงเทพฯ จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ภูเก็ต เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนหลายร้อยคน ซึ่งกิจกรรมก็มีหลากหลาย อาทิ การทำข้าวโค้ง การทำพิซซ่าม้ง การแข่งพายแพทะเลภูเขา การแสดงว่าวนานาชาติ เที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้ง รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง รวมถึง เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริรักณ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรม

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่ากลุ่มเพื่อนสามจังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ เลยอุตรดิตถ์ และชาวม้งบ้านน้ำจวง บ้านน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดเปิดเทศกาลท่องเที่ยวประเพณีกินข้าวใหม่ม้ง เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม ที่ผ่าน เพื่อร่วมสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นาขั้นบันได”และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

 

นางศศิวัณย์ กล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวจะได้เดินชมถนนคนเดินบ้านน้ำจวง ชมวัฒนธรรม ประเพณีอาหารพื้นบ้าน ผ้าปักม้ง ของที่ระลึก นิทรรศการข้าวของพ่อจากกรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างพอเพียง สาธิตขั้นตอนการทำข้าวม้ง (ข้าวหอมมะลิม้ง)ปลอดสาร ชมและชิมการทำอาหารพื้นบ้านม้ง ไก่ดำตุ๋นสมุนไพร และน้ำพริกไก่ดำยอง พิซซ่าม้ง จิ้มกับน้ำตาลอ้อยเคี่ยวปลอดสาร และน้ำผึ้งเดือนห้า พร้อมดื่มชาฝู่เอ๋อ ชา 1,000 ปี บ้านน้ำจวง การตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ฝังเข็มรักษาโรคมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง หลังจากนั้น                  ได้ชมการแข่งขันพายแพในทะเลภูเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านน้ำจวง. ชมศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินชมแปลงองุ่น แปลงดอกไม้ วิว ภูมิทัศน์ณศูนย์การเรียนรู้

นางศศิวัณย์ กล่าวด้วยว่า พิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวประเพณีกินข้าวใหม่ม้ง  มีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานในพิธีและพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่บุคคลดีเด่น พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยกรุ๊ปนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ พิธีมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านน้ำจวง และ โรงเรียนบ้านน้ำครับ ท่วมการแสดงชุดรำอวยพรโมงรำระบำข้าวโค้ว โชว์การเป่าการโมงที่มีความไพเราะรถอยู่นั้นจะได้ชมตลาดถนนคนเดินบ้านน้ำจวงนิทรรศการตลอดจน อาหารพื้นบ้านม้งต่างๆ

 

“จากนั้นจะเดินทางไปยังเนินสองเต้าเพื่อชมว่าวนานาชาติ จากสมาคมว่าวนานาชาติ และชมทัศนียภาพบ้านน้ำจวง “นาขั้นบันได”แบบ 360 องศา การแสดงของชนเผ่าม้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง และชมบ้านพักวิสาหกิจชุมชนและโฮมสเตย์ เสร็จแล้วจะได้ไปเที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้ง และชมวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งบ้านน้ำจวงตามอัธยาศัย” อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก “ กล่าว