โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

5

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ในระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 โดยมีโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 21 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ชนิดกีฬา ซึ่งจะมีนักกีฬา นักเรียน อาจารย์ บุคคลากร ฝ่ายสนับสนุน ผู้จัดการทีม ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ปกครอง ผู้บริหารของแต่ละแห่ง ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน เข้าร่วม

ดังนั้นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมชมและเชียร์พร้อมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ในระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน