กองทัพภาคที่ 3 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีนายทหารที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า

2

 

 

โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดช พระคุณ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและเกษียณอายุราชการ

เมื่อค่ำวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดช พระคุณ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และนายทหารที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 32 ท่าน

อาทิเช่น พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อัตราพลเอก พลโท สมพงษ์  แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พลโท สุภโชค  ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อย ที่ 3  เป็นต้น

ซึ่งบรรยากาศภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมกันนำของที่ระลึกและแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและภริยา

พร้อมกันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกได้กล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและแสดงความยินดีในครั้งนี้ จากนั้นพลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ขึ้นเวทีกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้และขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมรับมอบของที่ระลึกและแจกันดอกไม้ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเลื่อนยศและนายทหารที่เกษียณอายุราชการ ทั้ง 32 ท่านเป็นอย่างยิ่ง