ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กล

5

( การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ ) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 301 หมายเลข นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวด กล ( การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ ) ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการจัดการประมูลหมายทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข ทั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน และจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร และเพื่อปลูกฝังด้านจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กล ( การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ ) จำนวน 301 หมายเลข อาทิ 1 , 1234 และ 9999 ที่เปิดประมูลในครั้งนี้ เป็นแผ่นป้ายที่มีความสวยงามโดดเด่นจากแผ่นป้ายทั่วไป โดยเป็นภาพกราฟฟิคที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้เลขทะเบียนรถสวยถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ประมูลได้ตลอด สามารถนำไปจดทะเบียนกับรถใหม่หรือรถเก่า หรือจำหน่ายจ่ายโอน หรือนำไปมอบแด่คนพิเศษ รวมทั้งเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทได้

ทั้งนี้ผู้ที่มีความรักชอบเลขทะเบียนสวย หรือมีจิตเป็นกุศล สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าหรือที่หน้างานตลอดจนสามารถร่วมลงทะเบียนและประมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ ( www.tabienrod.com ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 301050 ในวันและเวลาราชการ