เปิดเทศกาลท่องเที่ยว ประเพณีกินข้าวใหม่ม้ง ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561

92

ธรรมชาติตระการตา  นาขั้นบันไดสวย  เก็กฮวยอินทรีย์  งามวิถีชาวไทยภูเขา
อากาศหนาวตลอดปี   น้อมทำดีศาสตร์พระราชา

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเพื่อน 3 จังหวัด และ พี่น้องชาวม้งชาวบ้านน้ำจวง บ้านน้ำคับ
เรียนเชิญ นักท่องเที่ยว เปิดเทศกาลท่องเที่ยว ประเพณีกินข้าวใหม่ม้ง ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 (พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561)   ณ  บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก   ร่วมสืบสาน   สามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้ ให้ชาวบ้าน ยึดหลัก พอเพียง  วินัย  ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยง อุทยานแห่งชาติ และจังหวัดใกล้เคียง พิษณุโลก เพชรบูรณ์
อุตรดิดถ์ และจังหวัดเลย   

และยังจะได้ชิม อาหารอร่อย  ไก่ดำตุ๋นสมุนไพร  ข้าวใหม่ ชื่อข้าวโค้ว (ข้าวหอมมะลิม้ง) หอมนิ่มอร่อย  ปิซ่าม้ง ปิ้งด้วยเต่าถ่าน หอม กรอบนอก นุ่มใน ทานกับนำ้ตาลอ้อยเคี้ยว
สำคัญสุดๆ คือ จิบและดื่มชาพันปี ซึ่งที่ภูขัดเขาสามแหลม เป็นแหล่งป่าชาป่า (ชาผู่เอ๋อ )  ชมการแสดงว่าวนานาชาติ รักษาโรกโดยการฝั่งเข็มด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ที่บ้านพักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนํ้าจวง  สวยงามด้วยชุดพี่น้องม้ง สวยๆ เต็มยศ ให้เช่าในราคาถูก เพื่อใส่ถ่ายรูป
ซึ่งจะบริการนักท่องเที่ยว บริเวณแหล่งท่องเที่ยว วิวสวยๆ น้ำตก นาขั้นบันได เหลืองอร่าม สวนดอกไม้ และแปลงองุ่น ของศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถในรัชกาลที่๙ บ้านน้ำจวง
สนุกสนานกับใส่ชุดม้ง ขับรถฟอมูล่าม้ง ณ.สนามฟอมูล่า ม้ง มีของฝาก จากกลุ่มผ้าทอมือ และผ้าปักม้ง มีหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อ กระโปรง กระเป๋า หมอน ผ้าห่ม พวงกุญแจ อร่อยเลิศกับของฝาก นํ้า พริกไก่ดำหยอง นํ้าตาลอ้อยปลอดสารพิษแท้ๆ และพระเอกคือ ข้าวใหม่มะลิม้ง  เป็นต้นธรรมชาติตระการตา