รัฐบาลเห็นคุณค่าผู้สูงวัย จัดโครงการ “จ้างงานผู้สูงอายุ” เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุสากล”

2

 

1 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุสากล” ปีนี้ สุดพิเศษ รัฐบาลมอบของขวัญ โครงการจ้างงานผู้สูงอายุแด่ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย มีรายได้เลี้ยงชีพหลังเกษียณ และนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป ส่วนสถานประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุ ได้อานิสงค์ สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ตามเงื่อนไขอีกด้วย

https://youtu.be/H5Qu1g1ErfA

ทีมงาน Admin กลาง