คัดค้านย้าย ผู้อำนวยการ

3

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีกลุ่มชาวบ้าน ม.2 ม. 3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.9  และม.10  ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก ได้เดินทางมารวมตัวกัน ชูป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการโยกย้ายให้กับนายมนัส เมืองพระฝาง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์  เนื่องจากมีการย้ายที่ไม่โปร่งใส มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง  ทั้งที่ไม่มีความผิดหรือถูกร้องเรียนมาก่อนแต่อย่างใด
โดยในหนังสือร้องเรียน ได้ระบุรายละเอียดว่า นายมนัส เมืองพระฝาง มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานเข้ากับประชาชนในพื้นที่ เป็นผอ.ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม  ร่วมประกอบกิจกรรมต่างๆในชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงาน และไม่เคยกระทำผิดระเบียบของทางราชการ ได้เข้ามาพัฒนาภายใน รพ.สต.ท่าโพธิ์ มีความเจริญก้าวหน้า มีความโปร่งใสในการทำงาน และให้ความสำคัญกับประชาชนที่มาใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  และจัดระบบระเบียบดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี จนเป็นที่รักใคร่ของประชาชนชาวตำบลท่าโพธิ์
ตลอดทั้ง ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาภายใน รพ.สต.ท่าโพธิ์  เนื่องจาก ก่อนหน้ามีการร้องเรียน ในการทำงานไม่โปร่งใส และมีผลประโยชน์แอบแฝง สร้างความแตกแยกในชุมชนและผู้ร่วมงาน ยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบของทางราชการ  ทำให้ประชาชนในชุมชนท่าโพธิ์ทนพฤติกรรมไม่ได้  เพราะกระทบภาพลักษณ์ รพ.สต.ท่าโพธิ์ไปในทางเสียหาย
จากข้อมูล ระบุอีกว่า หลังจากนายมนัส เมืองพระฝาง เข้ามาบริหาร ได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นไปในทางที่ดีขึ้น จนเป็นยอมรับไว้วางใจจากประชาชนและผู้นำชุมชนตำบลท่าโพธิ์  เนื่องจากมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก การโยกย้ายครั้งนี้มีเลศนัยแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง และให้ลงชื่อย้ายตัวเอง ปรีชา นุตจัรส ราย งาน