อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561

2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็น “วันมหิดล” เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” โดยมี นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำเหล่าข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาลพุทธชินราช พิษณุโลก นิสิต และนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายราชสดุดีแสดงความเคารพและเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ทรงมีต่อด้านการแพทย์ของไทย ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ ปรีชา นุตจัรส ราย งาน