ผู้แทนสภาพลังงาน จ.ราชบุรี ยื่นหนังสือคัดค้าน ปตท.ผ่าน ผวจ.ราชบุรี ถึงนายกรัฐมนตรี.

0

 

 

จ.ราชบุรี/ข่าว
ที่ศาลากลาง จ.ราชบุรี นายประเสริฐ มงคลพร ผู้แทนกลุ่มสภาพลังงาน จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางมายื่หนังสือถึงนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี  ส่งต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนางประภารัตน์ นาคผจญ ผู้ชำนาญการศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรี ลงมารับเรื่อง โดยผู้ยื่นหนังสือนำเอกสารการคัดค้านเรื่องการประมูลการแหล่งบงกช-เอราวัณ พลังงานอ่าวไทย พร้อมทั้งร้องขอใหรัฐบาลทบทวนการปฎิรูปพลังงานไทยเป็นธรรมความเป็นธรรมทางพลังงานต้องมีหลังการคึงนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเนื่องจากประชาชนเป็นเสหมือนเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงโดยมีเครืองมือคือรูปแบบของ ” บรรษัทพลังงานแห่งชาติ ” เข้าทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติในการดูแลแหล่งก๊าซและน้ำมันโดยเปลี่ยนระบบการจัดการเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิตหากทำสำเร็จประเทศจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ หนึ่งแสนล้านต่อปีส่วนการปรับราคาน้ำมันจะทำให้ราคาลดลง 3 บาทต่อลิตรและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้คนไทยได้อีกประมาณหนึ่งแสนล้านต่อปีนอกจากนี้การปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้มจะทำให้ราคาลดลง 45 บาทต่อถังจะช่วยลดค่าครองชีพคนไทยได้ถึง หนึ่งหมื่นล้านต่อปี หากรัฐบาลมีมาตราการได้ดังนี้ประเทศและประชาชนคนไทยก็จะมั่งคั่งและมั่นคง สำหรับการยื่นหนังสือในวันนี้เป็นการรวมพลังประชาชนจากทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนที่กรุงเทพมหานครก็จะไปไปยื่นหนังสือพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลและไปรวมตัวพร้อมกันเพื่อรอคำตอบจากรัฐบาลต่อไป.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี