นายก อบจ.ชัยภูมิ เปิดกิจกรรม”ชัยภูมิ คาร์ฟรีเดย์ 2018”

3

 

 

ชัยภูมิ เมื่อเวลา 07.15 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2561  นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ”ชัยภูมิ คาร์ฟรีเดย์ 2018” โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานปั่นจักรยาน หรือ ปั่นคาร์ฟรีเดย์ 2018”โดยมีประชาชนเข้าร่วมงาดังกล่าว ถึง 250 คน โดยเริ่มปั่นจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปตามเส้นทางรอบตัวเมืองชัยภูมิ และเยี่ยมชมพลังงานทดแทน พลังงานลม และแดด ปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า และเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล หลังจากนั่นปั่นกลับสนามกีฬากลาง อบจ.ชัยภูมิ และปิดกิจกรรม ”ชัยภูมิ คาร์ฟรีเดย์ 2018”

โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการประสานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรม ”ชัยภูมิ คาร์ฟรีเดย์ 2018” มีวัดถูกประสงค์เพื่อแสดงพลังของชาวชัยภูมิถึงการตื่นตัวการตะหนักรู้ปัญหาจากการใช้พลังงานรณรงค์การใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนตัวมากขึ้นการลดใช้พลังงานลดมลพิษลดภาวะโลกร้อนและเป็นการออกกำลังกายซึ่งกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการรวมพลังของชาวซื้อภูมิที่จะแสดงออกถึงการเห็นความสำคัญของการตื่นตัวและการตระหนักรู้ปัญหาจากการใช้พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี นายมนตรี ชาลีเครือ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นผู้นำพาขับรถจักรยานผ่าน ผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และ ยังพาปั่นรอบสวนสาธารณะและทำการปลูกป่าในสวนสาธารณะภายในหนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำการลงปลูกป่าเพื่อให้เกิดความร่มเย็นและลดภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย เที่ยวชมกังหันรม ที่เป็นพลังงานทดแทน จากสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปอีกด้วย/////อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน