วัดห้วยมงคลจัดงานบุญประเพณีสลากภัตสืบสานประเพณีโบราณ

4

 

เวลา13.30 น.วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่. ศาลาเอนกประสงค์ วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พระครูปภัสสรวรพินิจ(พระอาจารย์ไพโรจน์) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล  เจ้าคณะตำบลทับใต้  เป็นประธานงานบุญประเพณีสลากภัต เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์เก่าแก่

และเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งสิ้น47หาบ ถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์ จำนวน5 วัด 25 รูป จากวัดใกล้เคียง

สำหรับประเพณี“สลากภัต”หรือทางภาคเหนือเรียว่า  ตานก๋วยฉลาก ทางภาคอีสานเรียก บุญข้าวสาก เป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยญาติโยมจะนำของมาถวาย จัดมาเป็นรูปแบบหาบใส่ชะลอม ประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน ผลไม้ ของใช้ชีวิตประจำวันและปัจจัยใส่ซองเสียบยอดไม้ไฝ่ปักไว้ในหาบ จากนั้นก็จะนำเบอร์ไปติดที่หาบ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำการจับเบอร์ด้วยหลักอุปโลกกรรม คือ ของที่ถวายในหาบนั้นแตกต่างกันมีทั้งของมากและของน้อยแล้วแต่เจ้าภาพที่จัดกันมา หากพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดจับได้เบอร์ใดตรงกับหาบนั้นทางเจ้าภาพก็จะนำหาบๆนั้นไปถวาย ซึ่งการทำบุญสลากภัตในพระพุทธศาสนา เป็นประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน
อุดมศักดิ์ หัวหิน/ประจวบฯ