อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “สืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ ปิดทองหลวงพ่อปั้น แข่งขันเรือบก” ประจำปี 2561

1

วันที่ 23 กันยายน 2561  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดาบตำรวจมานิตย์ สุทธการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมเปิดงาน “สืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ ปิดทองหลวงพ่อปั้น แข่งขันเรือบก” ประจำปี 2561 ระหว่งวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ วัดเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 เดือนกันยายนของทุกปี โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเนินกุ่มร่วมกับวัดเนินกุ่ม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลเนินกุ่ม โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม กล่ารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของคนไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถานศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สำหรับการแข่งขันเรือบก ถือเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยในอดีตชาวบ้านเนินกุ่มจะแข่งขันเรือพายขนาดเล็ก หรือเรือชาวบ้านในคลองเนินกุ่มที่อยู่บริเวณด้านหลังวัดเนินกุ่ม  แต่ในระยะหลังสภาพลำคลองเริ่มตื้นเขินและไม่สามารถจัดแข่งขันเรือได้  กระทั่งในช่วง พ.ศ. 2500 สมัยอาจารย์เฉลียว เจ้าอาวาสในยุคนั้นจึงได้คิดค้นการแข่งขันเรือบกขึ้นมาเพื่อทดแทนการแข่งขันเรือในน้ำที่ไม่สามารถจัดได้ โดยกำหนดกติกาการแข่งขันเหมือนกับการแข่งเรือทุกอย่างและใช้บริเวณลานวัดเป็นที่แข่งขัน ซึ่งการแข่งขันเรือบกจะมีอุปกรณ์หลักคือไม้ไผ่ มีความยาว 8 ศอก แต่ละทีมจะมีผู้แข่งขันจำนวน 9 คน ระยะทางการแข่งขันความยาว 100 เมตร และมีการสลับฝั่งการแข่งขัน หากทีมใดชนะ 2 ใน 3 ครั้ง จะถือว่าเข้ารอบ โดยจัดแข่งขันเรือบกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในแต่ละปีก็จะมีชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ส่งทีมเข้าแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวชาวบ้านในตำบลเนินกุ่มต่างพร้อมใจกันช่วยทำข้าวเม่าทอดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมภายในงานดังกล่าว ซึ่งมีรสชาติหอม หวาน มัน อร่อย เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดเข้าพัฒนาวัดเป็นประจำทุกปีด้วย.ปรีชา นุตจัรส ราย งาน