หนองคาย – ชาวบ้านภูพนังม่วงบุกศูนย์ดำรงธรรม หอบหลักฐานร้องสอบผู้ใหญ่บ้านและเลขา บริหารงานกองทุนส่อแววไม่โปร่งใส

0

เมื่อวันนี้ (19 ก.ย. 2561) นายภัทรภณ  แก้วเจิดจรัส พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย จำนวน 15 คน หอบหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อ นายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ตาก ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธิ์ตากขอให้ตรวจสอบ นายไพบูลย์ วงศ์มาตร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8 และ นางสมจิต  พิมผุย เลขากองทุนหมู่บ้านภูพนังม่วง สงสัยว่ามีการบริหารงานไม่โปร่งใส ทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยในพฤติกรรมการบริหารงาน กองทุนหมู่บ้าน  3 เรื่อง ได้แก่ 1. เงินเพิ่มทุนธนาคารออมสิน ปี 2553 ส่ง 5 ปี ( 2554-2558) วงเงิน 1,110,000 บาท หายไป 130,600 บาท และปี 2559 ส่ง 3 ปี วงเงิน 1,000,000 บาท  หายไป 82,600 บาท  2. สินเชื่อตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านภูพนังม่วง 45 ราย วงเงิน 1,000,000 บาท โดยให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลากู้เงินกับทุน 7 ปี โดยนายไพบูลย์ วงศ์มาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน ได้เรียกเก็บกับสมาชิก 10 % เป็นเงิน 100,000 บาท สมาชิกได้เงิน 900,000 บาท อยากทราบว่าเงินที่เรียกเก็บไปเอาไปใช้อะไร  3. เงินหุ้นและสัจจะกองทุนหมู่บ้าน ของสมาชิก จำนวน 487,170 บาท โดยนายไพบูลย์ วงศ์มาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน และนางสมจิต พิมผุย เลขากองทุนหมู่บ้านภูพนังม่วง เป็นผู้ดูแล หายไปไหน
ด้าน นายภัทรภณ แก้วเจิดจรัส ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า  ในการเดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม วันนี้ เนื่องจากตนและชาวบ้านเกิดความสงสัยในการบริหารกองทุนเชื่อว่าน่าจะไม่โปร่งไส คือเรื่องการทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน ของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน ได้เงินจากสมาชิกไปแล้วเพื่อไปใช้หนี้ธนาคาร แต่ประธานส่งเงินธนาคารไม่หมด ซึ่งเป็นข้อเสียหายที่ธนาคารจะมาฟ้องว่าไม่ชำระหนี้ ซึ่งทางสมาชิกทุกคนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ จึงได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธิ์ตาก เพื่อทำการตรวจสอบ
ส่วน นายไพบูลย์  วงศ์มาตร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8  ประธานกองทุน กล่าวว่า เรื่องนี้ได้มีการประชาคมกับสมาชิกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 61 ในเรื่องของเงินหุ้นและสัจจะกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 487,170 บาท โดยตนและเลขากองทุนหมู่บ้านได้ยอมรับและชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับธนาคารแทนสมาชิก โดยผ่อนชะระหนี้จำนวน 30 งวด จ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนๆ ละ 13,532 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งตนได้นำเงินไปชำระให้แก่ธนาคารไปแล้ว 4 หมื่นกว่าบาท ส่วนเงินทุนที่เรียกเก็บกับสมาชิก 10 % นั้น ตนนำเข้าเงินหุ้นและสัจจะกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปชำระหนี้กับธนาคาร ซึ่งต่อมาธนาคารไม่ให้เอาเงินจำนวนนี้ของกองทุนไปชำระหนี้ ตนยอมรับว่าทำผิด และยินยอมชดใช้

นายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวว่า ซึ่งทางอำเภอโพธิ์ตาก จะได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้  เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกร้อง ถ้าตรวจสอบแล้วมีมูลว่าผิดจริง ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย คาดว่าจะรู้ผลในเร็วๆนี้
ฤาษีลภ ข่าว / อภิชาติ ภาพ