พาณิชย์จังหวัดชายแดนใต้นำสินค้าของดี 5 จังหวัดชายแดนใต้ข้ามโขงจัดแสดงจำหน่ายที่ สปป.ลาว

1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้  นำศิลปวัฒนธรรมพ้นที่บ้านของภาคใต้และสินค้าของดีจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ จัดแสดงและจำหน่าย ที่ สปป.ลาว
ที่ ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล นำผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดไปจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้ชื่องาน SOUTHERN THAILAND BEST PRODUCT @ VIENTIANE CENTER  นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2561  โดยมีนางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฏ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน  มีนางสาวยานี  ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้า ภายในประเทศ กล่าวรายงาน  มีนายเอกศักดิ์  อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา ,นางสาวณัฐชไม  เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส,  นายวันชัย  อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ,นายเจริญ  สุนิจัน รองหัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาธุรกิจและการแสดงจาก สภาการค้าลาว , นางพอนนาลี  แก้ววิทำ รองหัวหน้าแผนกและนายซูโบ้ รองผู้อำนวยการศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ เข้าร่วมงาน
ด้านนางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฏ์สกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การนำสินค้าของดีจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ มาวางแสดงและจัดจำหน่ายครั้งนี้เพื่อ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกบการทางการค้าของไทยและผู้ประกอบการตรงทาง สปป.ลาว เพื่อให้พี่น้อง สปป.ลาว ได้มาเลือกซื้อสินค้า และจะสามารถต่อยอดทางการค้าได้ ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ได้นำสินค้าประเภทอาหารของดีทางชายแดนใต้ และจะสามารถเชื่อโยงกับอาหารทาง สปป.ลาว เป็นอย่างดี
ฤาษีลภ/มนเดช  ทีมข่าวจังหวัดหนองคาย