(ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ นำผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลา – สตูล จัดกิจกรรม Table Top Sale ที่จังหวัดนครสวรรค์

1

วันที่ 19  กันยายน 2561  นายปรีชา  เดชพันธุ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์    เป็นประธานเปิดงาน  Road Show  กิจกรรมส่งเสริมการขาย  Table Top Sale  ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่  ที่นำผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลา – สตูล  มาจัดบูธ  แนะนำแหล่งท่องเที่ยว  และโรงแรม ที่พัก  เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค  โดยมีการเจรจาธุรกิจ  ( Business Matching )  ในรูปแบบ  “  Table Top Sale  “   ระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ กับผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลา และสตูล     โดยมีนายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานนครสวรรค์   นายอลงกรณ์  ไตรคุ้มดัน   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   –  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่   พร้อมด้วย ผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลา – สตูล และผู้ประกอบการท่องเที่ยวและจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมงาน จำนวนมาก ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์