เปิดงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ “บ้านบางเตียว มาเที่ยวแล้วจะรัก”

2

 

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561  นายไพศาล  ศรีเทพ  นายอำเภอคลองท่อม เดินทางไปเป็นประธานในพิธีงานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านบางเตียว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยใช้ชื่องานว่า “บ้านบางเตียว มาเที่ยวแล้วจะรัก” โดยมี หัวหน้าส่วนข้าราชการชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บ้านบางเตียวเป็นหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาหมู่บ้านOTOP เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งบ้านบางเตียวนั้นมีสภาพพื้นที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสระมรกตน้ำตกร้อน
ในงานมีการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบไทยๆ โดยการใส่ผ้าถุงหรือเสื้อลายดอกและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ส่งชุดการแสดงรองเง็ง ชมชุดการแสดงระบำตันหยงนกแต้วแล้ว ส่งชุดการเดินแบบผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นบ้านบางเตียว กิจกรรมการแสดงการสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่น OTOP รสไทยแท้ การเคาะขนมลา การทำขนมพื้นบ้าน การทำของที่ระลึกจากเม็ดปาล์ม การนวดแผนโบราณ รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และยังมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของหมู่บ้านภายในงานอีกด้วย

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน