เปิดงานท่องเที่ยวสไตสร์ศิลปร่วมสมัย.

0

แถลงข่าวเ               นายชยาวุธ  จันทร  ผวจ.ราชบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน”ท่องเที่ยวสไตส์ศิลปร่วมสมัย” จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวศิลปหัตถกรรมกลุ่มจังหวัดทวารวดีให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและแพร่หลายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีนายพงษ์สรรค์  ตั้งมั่น ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รายงาน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 ก.ย.2561 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี