สคร.2 แนะป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด ฉีดวัคป้องกันฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง

4

นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2)จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคพบบ่อยในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ เป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่จะระบาดมากในฤดูฝน ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ รัฐบาลจัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3.5 ล้านโด๊ส เพื่อฉีดให้กับประชาชนทุกสิทธิ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่หากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงได้แก่1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7) โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการ ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด “ วัคซีนที่เตรียมฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฤดูกาลใหม่นี้ เป็นวัคซีนเชื้อตายที่ได้ผลดี ไม่มีปัญหากลายพันธุ์และมีความปลอดภัย ใช้ในประเทศไทยมากว่า 10 ปีแล้ว

อย่างไรก็ตามวัคซีนมีผลช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 60-70 ประชาชนจึงต้องดูแลตนเองร่วมด้วย โดยหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสผู้ที่ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ เช่น ไม่รับการไอจามจากผู้ป่วยไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ กินอาหารที่ร้อน สุกใหม่ มีประโยชน์ และล้างมือให้สะอาด กรณีที่ท่านมีอาหารไอจามต้องใช้ผ้าปิดจมูกและปากเวลาไอจามและล้างมือบ่อยๆ

นอกจากนี้กลุ่มที่อยู่อาศัยอย่างแออัดหรือกลุ่มคนจำนวนมากอยู่รวมกัน เช่น ในโรงหนัง ในงานเลี้ยง ในงานแสดงดนตรี ในสถานศึกษา ในเรือนจำ ฯลฯ ต้องป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อด้วย เนื่องจากพบว่ามีการติดต่อกันของไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดหลังจากกลับมาถึงบ้านมีอาการ ไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ได้หยุดงาน และได้เข้าร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงานในห้องแอร์ ต่อมาพบว่าเพื่อนร่วมงานป่วยอีกนับสิบคน

“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด และรับวัคซีนป้องกันหากเป็นกลุ่มเสี่ยง”   คือ “ปิดปากและจมูก เวลาไอ จาม ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หากป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ต้องหยุดเรียน หยุดไปทำงาน เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เนื่องจากไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้เพราะติดต่อกันได้ง่าย ทำให้มีอาการไข้ ตัวร้อนและรู้สึกหนาวทันทีอ่อนเพลียเร็ว ปวดศีรษะ คอแห้ง เจ็บปวดตามแขนขา เบื่ออาหาร อาจไอแห้งๆ บางรายมีภาวะแทรกซ้อนทำให้อาการรุนแรง เช่น ปอดบวม ตับอักเสบ เหนื่อยหอบหายใจลำบากจนอาจเสียชีวิต หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422