พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก แถลงข่าว การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP 28 สิงหาคม-2 กันยายน นี้

5

 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว นายประยุทธ เจริญทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าว  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-2 กันยายน2561  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด         และสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เปิดการพัฒนา  ผลิตภัณท์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

อีกทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภันฑ์ OTOP ของจังหวัดตาก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และแรงงานในชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างโอกาส  ให้ผู้บริโภค ได้เลือกซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก  ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการ OTOP สินค้าคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด

โดยผ่านการคัดสรรสุดยอด1 ตำบล 1 ผลิตภันฑ์ไทยระดับ1-5ดาว กว่า 40 ร้านค้า  และการแสดง มินิคอนเสิร์ต     จาก นัน อนันต์ อาศัยไพรพนา แชมป์ ไมค์ทองคำคนที่ 6 และ””ชิ-สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์””      ศิลปินปกาเกอะญอ ที่โด่งดังที่สุดในประเทศ   กิจกรรมนาทีทอง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์(OTOP) และยกระดับรายได้ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น

โดยสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน นำทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน มาพัฒนาแปรรูปสร้างสรรค์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยในปัจจุบัน มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้รับได้รับการพัฒนาในด้านการผลิต ด้านคุณภาพ รูปแบบบรรณจุภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากอีกด้วย