กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 89 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ วัดจันร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทย และเป็นการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบำเพ็ญความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณอเนกอนันต์ ต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ และได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร โดยยึดถือการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับราษฎร ในรูปแบบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอุปสมบท จะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การดำรงชีพอย่างมีสติ อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและมีสันติสุข ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้เข้ารับการอุปสมบท ประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการกองบิน 46 และประชาชน รวมทั้งสิ้น 89 นาย โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตก ระหว่างวันที่ 7- 14 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 8 วัน