อธิบดีกรมศิลปากรตอบชัด”รื้อ”อาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มีหนังสือลงทะเบียน EMS ถึงกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย ชาวจังหวัดพิษณุโลก และศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(พ.พ.) เพื่อตอบการทวงถามของกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เนื่องจากทางกลุ่มฯ ได้คัดค้านการก่อสร้างอาคารพระตำหนักหลังใหม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางกลุ่มเรารักษ์ศาลฯ ยังทำหนังสือถึงแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และอธิบดีกรมศิลปากร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้ทำหนังสือทวงถามต่ออธิบดีกรมศิลปากรอีกครั้ง

สำหรับหนังสือตอบกลับของกรมศิลปากรมีข้อความว่า กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กทม 10200 ที่ วธ 0401/3700 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอติดตามผลกันมาโครงการก่อสร้างอาคารพระตำหนักฯ หลังใหม่เรียน กลุ่มเรารักศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ้างถึง หนังสือกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอติดตามผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

กรมศิลปากรขอเรียนให้ทราบว่าได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อหารือกรณีการปลูกสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ บดบังสามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าจะดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้าง ณ ตำแหน่งใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม โดยกรมศิลปากรเป็นผู้กำหนดตำแหน่งในการก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร”

พ.อ.เชาว์ เกตุดี ประธานชมรมศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม(พ.พ.) และแกนนำกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า ขอแจ้งข่าวดีให้กลุ่มเรารักษ์ศาลฯ ได้รับทราบแล้ว จากที่กลุ่มเรารักษ์ศาลฯได้รณรงค์ เรื่องมีอาคารมาบดหน้าศาลสมเด็จ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และทางกลุ่มได้พยายามในหลายแนวทางและครั้งสุดท้ายได้ขอเข้าพบยื่นหนังสือขอคำตอบการก่อสร้าง กับอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางกลุ่มจะรอทางกรมศิลปากรดำเนินการย้ายอาคารที่บดบังศาลหลังเดิมตามเจตนารมย์ของชาวพิษณุโลก

พ.อ.เชาวน์ กล่าวอีกว่า การเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมศิลปากร แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และรับฟังเสียงท้วงติงของชาวจังหวัดพิษณุโลก โดยการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นข้อยุติว่าจะย้ายอาคารที่บดบังศาล โดยจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร

ทางด้านนายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขากลุ่มรักรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า มีความพึงพอใจกับคำตอบของอธิบดีกรมศิลปากรเป็นลายลักษณ์อักษร พวกเราจะรอการรื้อถอนอาคารพระตำหนักที่บดบังศาลฯหลังเดิมต่อไป และจะไปกดดันอะไรใครทั้งสิ้นต้องต้องกราบขอบพระคุณผู้ทีเกี่ยวทุกฝ่าย

นายมนตรี กล่าวด้วยว่า แต่ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม นี้ เวลา 17.00 – 19.00 น.ทางกลุ่มฯกำหนดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับทราบคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศาลฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2505