วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

     นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 653 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 055 – 313115 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ