อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเมืองไพร จังหวัดพิษณุโลก

3

 

วันนี้( 4 ก.ค.61 ) ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังกวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเมืองไพร จังหวัดพิษณุโลก โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร พร้อมกับตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเมืองไพร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุม

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกเป็น 1 ใน 13 จังหวัดของประเทศในการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งเมืองสมุนไพรเป็นภาพแนวคิดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการเพาะปลูกสมุนไพรการแปรรูปและการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรรวมกว่า 82 ไร่ มีโรงงานผลิตสมุนไพรมาตรฐาน GMP จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม โรงงาน ผลิตยาแผนโบราณเอกชน จำนวน 3 แห่งและมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 7 แห่ง