พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดออกกวดขันสถานบันเทิงรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก

5

 

 

วันที่ 21มิถุนายน 2561เวลา 21.00 – 01.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ พ.อ.พิทยา ราชพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ 39 พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มลฑลทหารบกที่ 39 พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอ จนท.ทหาร มทบ.39 จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว ปคม. ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ/ร้านเกมส์ จำนวน 10 ร้าน

ประกอบด้วย ร้านวู๊ดสต๊อบ ร้านฟอร์เต้ ร้านแคมเปอร์ ร้านนั่งชิล ร้านแอลกอฮอล์ก ร้านเรดาร์ ร้าน สปช. ร้านแอบเมา ร้าน 4 สูบ ร้านสตอรี่บาร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการติดป้ายรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก และตรวจบัตรประจำตัวประชาชนผู้ใช้บริการ ว่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือไม่ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายสถานบริการแต่อย่างใด