สาธารณสุขสองแคว ตรวจโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

7

 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 61 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้ เภสัชกรหญิงอัปสร บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่วิสหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 104 ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เพื่อตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิต หรือการนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับใหม่ หากพบมีหารฝ่าฝืน จะดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัด จำนวน 244 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 ส่วนผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางรายใหม่ จะต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่จากสำนักงานสาธารณสุขก่อนการอนุญาตจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำเครื่องให้ดำเนินแจ้งยกเลิกโดยเร็ว หรือต้องการดำเนินการต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก