องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

6

 

นายสมเกียรติ  ศาสนอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ) (ภาคผนวก ก.) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ที่หมายเลข 055 – 288235